Niezależnie od tego, czy jesteś pacjentem, czy lekarzem, możesz potrzebować porady prawnej w zakresie błędu w sztuce lekarskiej. Warto jest wtedy zapoznać się z ofertami prawników dostępnymi w Google. Wystarczy wpisać kancelaria adwokacka Gniezno, Łódź czy Kraków, a z pewnością znajdziesz interesującą się ofertę. Co musisz wiedzieć w zakresie błędów lekarskich?

Błąd medyczny – czym jest i jakie są jego rodzaje?

Błąd medyczny nie ma jednej, powszechnie przyjętej i uznanej definicji, ani w prawie, ani w medycynie. Znaczenie tego terminu zostało wypracowane przede wszystkim na podstawie dotychczasowego orzecznictwa i doktryn prawnych. Przyjmuje się jednak, że jest to czynność (lub zaniechanie) lekarza w zakresie diagnozy i terapii, która niezgodna jest z nauką medycyny w zakresie dostępnym dla tego lekarza. Innymi popularnie używanymi określeniami jest błąd w sztuce lekarskiej, błąd lekarski czy też błąd wiedzy lekarskiej. Błędy rozróżnia się na cztery podstawowe kategorie:

  • Błędy diagnostyczne, o których mowa jest w momencie nieprawidłowego rozpoznania choroby lub jej braku u pacjenta.
  • Błędy terapeutyczne, które występują w momencie podjęcia niewłaściwej dla danego schorzenia terapii.
  • Błędy techniczne, które związane są z nieprawidłowo wykonanym zabiegiem.
  • Błędy organizacyjne, które związane mogą być ze złymi decyzjami podjętymi, przez osoby kierujące szpitalem czy poradnią.

Odpowiedzialność za błędy medyczne

Odpowiedzialność za błąd w sztuce lekarskiej może być zarówno karna, jak i cywilna. W zależności od efektów, które spowodował dany błąd, lekarz może odpowiadać karnie za nieumyślne spowodowanie śmierci, spowodowanie uszczerbku na zdrowiu i narażenie na niebezpieczeństwo. Aby jednak poniósł on odpowiedzialność karną, wykazać należy, że błąd został popełniony z jego winy, zachowanie było sprzeczne z dostępną wiedzą medyczną oraz wystąpił skutek w postaci śmierci czy uszczerbku na zdrowiu (który oczywiście jest konsekwencją popełnionego błędu). Lekarz może ponosić odpowiedzialność nie tylko karną, ale także cywilną. Wówczas jednak należy udowodnić, że dane zachowanie bądź decyzja może zostać uznane za bezprawne. W związku z popełnieniem przez lekarza błędu medycznego osoba poszkodowana, ma prawo dochodzić wypłaty odszkodowania, zadośćuczynienia, a nawet renty.