Określenie „bio” jest używane coraz częściej we współczesnym świecie, gdyż wszyscy staramy się żyć zdrowiej. Rynek ekologicznych produktów staje rozwija się i w marketach produkty tego typu zaczynają zajmować coraz więcej miejsca, stają się one także bardziej popularne. Jednak, czy naprawdę wiemy co spożywamy?

Co to takiego „bio” produkty?

Określenie „bio” nie może znaleźć się na opakowaniu bez przyczyny, gdyż grozi to karą dla producenta. Przez omawiane określenie rozumie się produkt, który powstał na drodze ekologicznej uprawy bądź hodowli. Oprócz tego, Unia Europejska stawia kolejne wymogi odnośnie tego typu produktów. Konieczne jest aby występował na nich znak certyfikacyjny. Chodzi o biały listek z dwunastu gniazdek występujący na zielonym tle. Funkcjonuje on również pod nazwą „euroliść”.

Reasumując, jeśli na opakowaniu widnieje informacja, że produkt jest bio, ale nie ma na nim liścia, nie jest on produktem ekologicznym, a producent w momencie umieszczenia takiego napisu złamał prawo.

W jaki sposób powstają produkty ekologiczne?

Uprawy oraz hodowle ekologiczne różnią się w znaczny sposób od masowych upraw i hodowli. Produkowane na nich artykuły są zrównoważone, kiedy chodzi o ekonomię, ekologię oraz aspekty społeczne. W przypadku hodowli zwierząt, pasza, którą się żywią powstaje na tym samym gospodarstwie. Dodatkowo, kolejną zaletą związaną z produktami eko jest to, że nie wpływają one negatywnie na środowisko, co oznacza, że są dla niego naturalne. Na farmach oraz hodowlach używa się produktów, które poddawane są recyklingowi oraz nie produkuje się wielu odpadów.

Produkty bio nie są pryskane przy pomocy chemicznych pestycydów oraz nie stosuje się związków w których składzie występuje wiele azotu. Z kolei zwierzęta otrzymują jedynie naturalne pasze. Istnieje możliwość na korzystanie z małych ilości substancji pomocniczych, wśród których mowa o barwnikach oraz konserwantach. Przekłada się to na fakt, że produkty ekologiczne muszą zostać spożyte zdecydowanie szybciej niż inne, znajdujące się na sklepowych półkach.

W związku ze wszystkimi wymienionymi powyżej cechami oraz uwarunkowaniami, cena żywności ekologicznej jest zdecydowanie wyższa. Dla przykładu, jest to związane z tym, że warzywa, które nie zostają opryskiwane zarastają chwastami, które w dalszej kolejności muszą być ręcznie wyrywane. Dzięki temu konieczne jest zatrudnienie większej ilości osób. Brak używania sztucznych nawozów jest jednoznaczny z tym, że rośliny nie rosną tak duże jak w pozostałych przypadkach. Wszystkie te czynniki sprawiają, że za ciężką pracę oraz przestrzeganie wielu norm rolnicy pobierają większe opłaty.